WinSCP 5.7.1

WinSCP 5.7.1

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
z 84 głosów
Najnowsza wersja
6.3.4
Sejf do zainstalowania
image/svg+xml 2024 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

WinSCP Review

WinSCP is a popular open-source free SFTP, SCP, FTPS, and FTP client for Windows. It allows secure file transfer between a local and a remote computer. Designed to be user-friendly, WinSCP offers a simple interface with powerful features for both novice and advanced users.

Key Features:

 • Secure File Transfers: WinSCP supports encryption and authentication protocols to ensure data security during file transfers.
 • Integration with PuTTY: It can integrate with PuTTY, allowing for easy access to remote servers via SSH.
 • Batch File Scripting: Users can automate file transfer tasks through batch file scripting.
 • Directory Synchronization: WinSCP enables users to synchronize remote and local directories for efficient file management.
 • Text Editor Integration: It includes a built-in text editor for quick editing of remote files.

Pros:

 • Intuitive interface for easy navigation
 • Support for multiple protocols for flexible file transfers
 • Secure encryption for data protection
 • Regular updates and active development

Cons:

 • User interface design could be more modern
 • Complex settings may be overwhelming for new users

WinSCP is a reliable file transfer client that prioritizes security and functionality. While its interface may not be the most visually appealing, its robust features and secure protocols make it a go-to choice for individuals and businesses needing to transfer files securely over different protocols.

Przegląd

WinSCP jest programem Open Source w kategorii (2), opracowany przez Martin Prikryl.

Została sprawdzona dla aktualizacji 3 676 razy przez użytkowników naszych aplikacji klienckiej UpdateStar w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowsza wersja WinSCP jest 6.3.4, wydany na 2024-06-17. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 2007-08-28. Wersja najbardziej rozpowszechnione jest 6.3.4, który jest używany przez 24% z wszystkich instalacji.

WinSCP jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: Windows/Linux.

Użytkownicy WinSCP dał pewien oszacowanie od 4 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Instalacje

3 676 użytkowników UpdateStar miał WinSCP zainstalowane w zeszłym miesiącu.
Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.