WinSCP 5.1.7

WinSCP 5.1.7

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
av 84 röster
Senaste versionen
6.3.4
Säkert att installera
image/svg+xml 2024 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

WinSCP Review

WinSCP is a popular open-source free SFTP, SCP, FTPS, and FTP client for Windows. It allows secure file transfer between a local and a remote computer. Designed to be user-friendly, WinSCP offers a simple interface with powerful features for both novice and advanced users.

Key Features:

 • Secure File Transfers: WinSCP supports encryption and authentication protocols to ensure data security during file transfers.
 • Integration with PuTTY: It can integrate with PuTTY, allowing for easy access to remote servers via SSH.
 • Batch File Scripting: Users can automate file transfer tasks through batch file scripting.
 • Directory Synchronization: WinSCP enables users to synchronize remote and local directories for efficient file management.
 • Text Editor Integration: It includes a built-in text editor for quick editing of remote files.

Pros:

 • Intuitive interface for easy navigation
 • Support for multiple protocols for flexible file transfers
 • Secure encryption for data protection
 • Regular updates and active development

Cons:

 • User interface design could be more modern
 • Complex settings may be overwhelming for new users

WinSCP is a reliable file transfer client that prioritizes security and functionality. While its interface may not be the most visually appealing, its robust features and secure protocols make it a go-to choice for individuals and businesses needing to transfer files securely over different protocols.

Översikt

WinSCP är en Open Source programvara i den kategorin Internet utvecklats av Martin Prikryl.

Det var kontrolleras för uppdateringar 3 801 gånger av användarna av våra klientprogrammet UpdateStar under den senaste månaden.

Den senaste versionen av WinSCP är 6.3.4, släppt på 2024-06-17. Det lades ursprungligen till vår databas på 2007-08-28. Den vanligaste versionen är 6.3.4, som används av 28 % av alla installationer.

WinSCP körs på följande operativsystem: Windows/Linux.

Användare av WinSCP gav det betyget 4 av 5 stjärnor.

Screenshots (Klicka för större)

Installationer

3 801 användare av UpdateStar hade WinSCP installerat förra månaden.
Säkert och gratis nedladdningar kontrolleras av UpdateStar

Håll dig uppdaterad
med UpdateStar freeware.