WinSCP 5.15.2

WinSCP 5.15.2

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
image/svg+xml 2023 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Nó sử dụng Secure Shell (SSH) và hỗ trợ, ngoài Secure FTP, giao thức cũng SCP di sản.

Tổng quan

WinSCP là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Martin Prikryl.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.335 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinSCP là 6.3.3, phát hành vào ngày 16/04/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.3.2, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

WinSCP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux.

Người sử dụng của WinSCP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WinSCP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.335 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại