WinSCP 5.13.9

WinSCP 5.13.9

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Phiên bản mới nhất
6.3.4
An toàn để cài đặt
Tiêu đề: WinSCP 5.13.9
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 19/03/2019
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: Amazon S3 protocol support.
SHA-256 host key fingerprints are used.
Stalled connection attempts can be canceled promptly.
Improvements to .NET assembly and scripting.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.676 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại