WinSCP 5.17.2

WinSCP 5.17.2

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Phiên bản mới nhất
6.3.4
An toàn để cài đặt
Tiêu đề: WinSCP 5.17.2
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 09/03/2020
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: Improvements to sessions and workspace management, so that WinSCP can now easily restore tabs that were open when it was last closed.
Hardware-accelerated AES.
Extension Archive and Download to archive remote files and download the archive.
Improvements to Synchronization checklist window.
Allowed sorting of find results.
SSH core upgraded to PuTTY 0.73.
The binaries are signed with new EV certificate valid until February 2023.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.676 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.