WinSCP 5.19.4

WinSCP 5.19.4

Martin Prikryl – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 84 phiếu
Phiên bản mới nhất
6.3.4
An toàn để cài đặt
Tiêu đề: WinSCP 5.19.4
Hệ điều hành:
  • Windows
  • Linux
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 25/10/2021
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập: A complete list of files that are part of a background transfer can be shown.
Support for PPK version 3 keys from PuTTY 0.75.
Stream interface in .NET assembly.
With SFTP protocol files can be streamed to stdout and from stdin in scripting.
Support SHA-256 fingerprints of TLS/SSL certificates.
Extension Synchronize with another remote server.
Improved FTP support for VMS servers (and potentially for other non-Unix-like systems).
Compatibility with Google Cloud Storage when using S3 protocol to access the buckets.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.676 UpdateStar có WinSCP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại